Sprawdź inne artykuły

Inne artykuły

Zarezerwuj

30 kwietnia 2021

MAJ 2021 - JAKICH DOKUMENTÓW POTRZEBUJESZ DO WJAZDU DO BUŁGARII?

Minister zdrowia Republiki Bułgarii wydał Zarządzenie nr RD-01-278  dotyczące zasad wjazdu do Bułgarii dla obcokrajowców na okres: 1 - 31 maja 2021 r. 

 

Wjazd do Bułgarii jest możliwy za okazaniem jednego z niżej wymienionych dokumentów:

1. zaświadczenia potwierdzające ukończony cykl szczepień przeciwko COVID-19, przy czym ostatnia dawka szczepionki powinna być przyjęta co najmniej 14 dni przed przyjazdem. Dokument powinien zawierać dane osobowe napisane alfabetem łacińskim, zgodnie z dokumentem tożsamości uprawniającym do podróży, datę urodzenia, daty szczepień, nazwę handlową oraz numer serii podanej szczepionki, nazwę producenta/podmiotu posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, kraju wydania i nazwę właściwego organu, który je wydał;

2. negatywnego testu PCR wykonanego 72 godz. przed przekroczeniem granicy lub negatywnego testu antygenowego wykonanego 48 godz. przed wjazdem. Informacja nt. rodzajów dopuszczalnych testów antygenowych opublikowana jest w załączniku nr 2 rozporządzenia. Dokument musi zawierać dane osobowe zgodnie z dokumentem tożsamości, którym się legitymuje oraz informacje o placówce medycznej, która przeprowadziła badanie (nazwa instytucji, adres i informacje kontaktowe), datę wykonania badania, metodę wykonania (PCR lub test antygenowy) i NEGATYWNY wynik testu napisany alfabetem łacińskim (Negative), pozwalającym na interpretację wyniku;

3. zaświadczenia poświadczającego przebycie infekcji COVID-19, z datowanym wynikiem przeprowadzonego testu na co najmniej 15-180 dni przed wjazdem do Bułgarii. Dokument musi zawierać dane osobowe zgodne z dokumentem tożsamości, uprawniającym do podróży, informacje o placówce medycznej, która przeprowadziła badanie (nazwa instytucji, adres i informacje kontaktowe), datę wykonania testu metodą PCR lub test antygenowy i wynik DODATNI (Positive), umożliwiający interpretację wyniku.  

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie coronavirus.bg

Chcesz być na bieżąco? 

A może masz pytanie?
Zajrzyj do naszej grupy na Facebooku: 
BUŁGARIA PO POLSKU

APARTELLO.com

Zarządzanie i najem krótkoterminowy apartamentów w Bułgarii i Polsce.