Zarezerwuj

REGULAMIN OBIEKTU
I REZERWACJI

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług APARTELLO.

2. Opiekunem Gościa jest każdy z pracowników APARTELLO.

3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w momencie rezerwacji apartamentu.

4. Apartament wynajmowany jest na doby.

5. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 dnia następnego.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym wyjazdem. APARTELLO uwzględnia życzenia przedłużenia doby, w miarę dostępności pokoi.

7. APARTELLO uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych apartamentów.

8. Gość powinien zawiadomić APARTELLO o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. APARTELLO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który nie znajdował się na parkingu w pobliżu apartamentu.

10. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, zabrać ze sobą klucz i sprawdzić zamknięcie drzwi.

12. Za zagubienie klucza/karty do zamka hotelowego pobierana jest opłata 25 euro.

13. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

14. Po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem APARTELLO, istnieje możliwość rezerwacji apartamentu przez Gości podróżujących z małym zwierzęciem. Gość ponosi za zwierzę całkowitą odpowiedzialność, a także za szkody przez nie wyrządzone.

15. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do lobby i restauracji na terenie kompleksu.

16. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz lobby jest kategorycznie zabronione.

17. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

18. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 23:00-8:00 oraz pomiędzy 14:00 a 16:00.

19. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju ustalana jest indywidualnie na koszt Gościa. 

20. APARTELLO może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania budynku. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu w którym znajduje się apartament, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

21. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych APARTELLO zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

22. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest APARTELLO OOD z siedzibą w Balkan Breeze 7 ap.18, 8240 Słoneczny Brzeg. NIP 205604907.Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.Dane osobowe zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą maila: hello@apartello.com

APARTELLO.com

Zarządzanie i najem krótkoterminowy apartamentów w Bułgarii i Polsce.